Τ.Θ. 18194 Αθήνα 11601 Ελλάδα           +30 6973 233 996           xanthos44(at)yahoo.com

Η σύνοδος της Κρήτης και τα παρεπόμενα αυτής

 
Ἀγαπητοί μου ἐν Χριστῶ Ἀδελφοί

Ἐπειδή τά ἀποτέλεσματα τῆς λεγομένης «Ἁγία καί Μεγάλη Σύνοδος», καθώς ἐπίσης καί «Πανορθόδοξος» , ἡ ὁποία συνήλθε στό Κολυμπάρι τῆς Κρήτης , τό καλοκαίρι τοῦ 2016       ( 16-26 Ἰουνίου 2016), εἶναι καταλυτικά, ὄχι μόνο γιά τήν Ὀρθόδοξη Ἐκκλησία ἀλλά καί γιά τόν Χριστιανισμό γενικότερα, μέ τά ἐπισυνημμένα κείμενα θέλησα νά σᾶς ἐνημερώσω σχετικά, ὤστε νά γνωρίζετε τά ὅσα συμβαίνουν στίς ἡμέρες μας καί ἀφορούν τήν Πίστη μας.

Ὅπως θά δεῖτε, τά κείμενα εἶναι ἀποκαλυπτικά τῶν ὅσων συνέβησαν στήν Κρήτη. Εὔχομαι νά μήν ἐπιτρέψει ὁ Κύριος νά ἐπικρατήσουν οἱ ἀποφἀσεις τῆς «Συνόδου» αὐτῆς, τήν ὁποία πολύ εὔστοχα κάποιος τήν ὀνόμασε «Συνέδριο τῆς Ἀποστασίας».

Θα εἶμαι πάντοτε στήν διάθεσή σας γιά περισσότερες πληροφορίες σχετικά.

Ἀθήνα, Ὀκτώβριος 2018

Με ἀγάπη Χριστοῦ

Ἀρχιεπίσκοπος Ἀσκάλωνος Νικηφόρος

 

break